تبلیغات
recycle - قانون مدیریت پسماندها


باز یافت مواد , جلو گیری از اتلاف سرمایه های ملی . مشاركت مردمی ضامن حفظ و بقا’ محیط زیست
درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

پیوندها:

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

قانون مدیریت پسماندها

نوشته شده توسط:شادی
یکشنبه 11 بهمن 1388-17:36

جهت حفظ محیط زیست از آثار مخرب و زیانبار پسماندهاوبهبود محیط زندگی وجلوگیری از شیوع بیماریها وامراض ناشی از عدم دفع بهداشتی پسماندها - قانون مدیریت پس ماندها درتاریخ20/2/83به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدوآئین نامه اجرائی آن درتاریخ 5/5/84به تصویب هیئت دولت رسید . دراین قانون وآئین نامه آن وظائف دستگاههای اجرائی واشخاص حقوقی وحقیقی تفکیک و حیطه اختیارات هریک ازآنها مشخص گردیده است وضمانت اجرائی آن نیز درنص قانون وآئین نامه تصریح گردیده است

قانون مدیریت پسماندها

 ماده 1- جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست كشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، كلیه وزارتخانه و سازمانها و موسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام می باشد و كلیه شركتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی ،  موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند. 

ماده 2- عبارات و اصطلاحاتی كه در این قانون به كار رفته است،‌دارای معانی زیر می باشد:‌

الف- سازمان : سازمان حفاظت محیط زیست

ب – پسماند:  به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می شود كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید كننده‌،‌ زائد تلقی می شود. پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوند:

1- پسماندهای عادی : به كلیه پسماندهایی گفته می شود كه به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می شود، از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی .

2- پسماندهای پزشكی (بیمارستانی) : به كلیه پیشماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستانها ، مراكز بهداشتی ، درمانی ، آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر مراكز مشابه گفته می شود. سایر پسماندهای خطرناك بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.

3- پسماندهای ویژه :‌ به كلیه پسماندهایی گفته می شود كه به دلیل بالا بودن حداقل، یكی از خواص خطرناك ،  از قبیل سمیت، بیماری زایی ، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشكی و نیز بخشی از پسماندهای عادی ، صنعتی ، كشاورزی كه نیاز به مدیریت خاص دارند،  جز پسماندهای ویژه محسوب می شوند.

4- پسماندهای كشاورزی :‌ به پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولیدی در بخش كشاورزی گفته می شود از قبیل فضولات،‌لاشه حیوانات (دام، طیور و آبزیان) محصولات كشاورزی فاسد یا غیرقابل مصرف.

5- پسماندهای صنعتی :‌ به كلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز،‌نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شود از قبیل براده ها ، سرریزها و لجن های صنعتی .

ج – مدیریت اجرایی پسماند:‌شخصیت حقیقی یا حقوقی است كه مسئول برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی ، جداسازی‌، حمل و نقل ، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می باشد.

1- دفع: كلیه روشهای از بین بردن یا كاهش خطرات ناشی از پسماندها، از قبیل بازیافت، دفن بهداشتی ، زباله سوزی

2- پردازش:‌ كلیه فراینده های مكانیكی ، شیمیایی ، بیولوژیكی  كه منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد.

د- منظور از آلودگی ، همان تعریف مقرر در ماده (9) قانو حفاظت و بهسازی محیط زیست – مصوب 28/3/1353- است.

تبصره 1- پسماندهای پزشكی و نیز بخشی از پسماندهای عادی ، صنعتی و كشاورزی كه نیاز به مدیریت خاص دارند، جز پسماندهای ویژه محسوب می شوند.

تبصره 2- فهرست پسماندهای ویژه از طرف سازمان ، با همكاری دستگاههای ذیربط تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست ، خواهد رسید.

تبصره 3- پسماندهای ویژه پرتوزا، تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند.

تبصره 4- لجن های حاصل از تصفیه فاضلاب های شهری و تخلیه چاههای جذبی فاضلاب خانگی در صورتی كه خشك یا كم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی قرار خواهند گرفت.

ماده 3- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همكاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی و سایر دستگاهها حسب مورد، استاندارد كیفیت و بهداشت محصولات و مواد بازیافتی و استفاده های مجاز آنها را تهیه نماید.

ماده 4- دستگاههای اجرایی  ذیربط موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها ، تدابیر لازم را به ترتیبی كه در آیین نامه های اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ نمایند. آیین نامه اجرایی مذكور می بایستی در برگیرنده موارد زیر نیز باشد:‌

1- مقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف ، پسماند كمتری ایجاد نماید.

2-  تسهیلات لازم برای تولید و مصرف كالاهایی كه بازیافت آنها سهل تر است ،‌فراهم شود و تولید و واردات محصولاتی كه دفع یا بازیافت پسماند آنها مشكل تر است ، محدود شود.

3- تدابیری اتخاذ شود كه استفاده از مواد اولیه بازیافتی  در تولید گسترش یابد.

4-  مسئولیت تامین و پرداخت بخشی از هزینه های بازیافت بر عهده تولید كنندگان محصولات قرار گیرد.

ماده 5- مدیریت های اجرایی پسماندها ، موظفند براساس معیارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش ترتیبی اتخاذ نمایند تا سلامت ، بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت آنها تامین و تضمین شود.

ماده 6- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه هایی كه نقش اطلاع رسانی دارند و همچنین دستگاههای آموزشی و فرهنگی ، موظفند جهت اطلاع رسانی و آموزش ،  جداسازی صحیح، جمع آوری و بازیافت پسماندها،‌اقدام و با سازمانها و مسئولین مربوط همكاری نمایند.

تبصره – وزارتخانه های جهاد كشاورزی ، صنایع و معادن ، كشور و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی به منظور كاهش پسماندهای كشاورزی ، موظفند نسبت به اطلاع رسانی و آموزش روستائیان و تولید كنندگان ، اقدام لازم را به عمل آورند.

ماده 7- مدیریت اجرایی كلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی ویژه به عهده تولید كننده خواهد بود. در صورت تبدیل آن به پسماند عادی  به عهده شهرداریها ، دهیاریها و بخشداریها خواهد بود.

تبصره – مدیریت های اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری ، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند.

ماده 8- مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماندها را از تولید كننده  پسماند با تعرفه ای كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود ، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید.

ماده 9- وزارت كشور با هماهنگی سازمان ، موظف است برنامه ریزی و تدابیر لازم برای جداسازی پسماندهای عادی را به عمل آورده و برنامه زمان بندی آن را تدوین نماید. مدیریت های اجرایی مندرج در ماده (7) این قانون موظفند  در چارچوب برنامه فوق و در مهلتی كه در آیین نامه اجرایی این قانون، پیش بینی می شود، كلیه پسماندهای عادی را به صورت تفكیك شده جمع آوری ، بازیافت یا دفن نمایند.

ماده 10- وزارت كشور موظف است در اجرای وظایف مندرج در این قانون، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون ، نسبت به تهیه دستورالعمل تشكیلات و ساماندهی مدیریت اجرایی پسماندها در شهرداریها، دهیاری ها و بخشداری ها اقدام نماید.

ماده 11- سازمان موظف است با همكاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ( در مورد پسماندهای پزشكی)، صنایع و معادن ، نیرو و نفت (در مورد پسماندهای صنعتی و معدنی)‌، جهاد كشاورزی (در مورد پسماندهای كشاورزی)‌ضوابط و روشهای مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها را تدوین و در شورای عالی حفاظت محیط زیست  به تصویب برساند، وزارتخانه های مذكور مسئول نظارت بر اجرای ضوابط و روشهای مصوب هستند.

ماده 12- محل های دفن پسماندها براساس ضوابط زیست محیطی توسط وزارت كشور با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد كشاورزی تعیین خواهد شد.

تبصره 1- شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است در طرحهای ناحیه ای جامع،‌ مناطق مناسبی را برای دفع پسماندها در نظر بگیرد.

تبصره 2- وزارت كشور موظف است اعتبارات،‌تسهیلات و امكانات لازم راجهت  ایجاد و بهره برداری از محل های دفع پسماندها راسا یا توسط بخش خصوصی فراهم نماید.

ماده 13- مخلوط كردن پسماندهای پزشكی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آنها در محیط و یا فروش ،  استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است.

ماده 14- نقل و انتقال برون مرزی  پسماندهای ویژه تابع مقررات كنوانسیون بازل و با نظارت مرجع ملی كنوانسیون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه تابع آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران خواهد بود.

ماده 15- تولید كنندگان آن دسته از پسماندهایی كه دارای یكی از ویژگی های پسماندهای ویژه نیز می باشند، موظفند با بهینه سازی فرآیند و بازیابی، پسماندهای خود را به حداقل برسانند و در مواردی كه حدود مجاز در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی شده است ، در حد مجاز ، نگهدارند.

ماده 16- نگهداری ، مخلوط كردن، جمع آوری ، حمل و نقل ، خرید و فروش ، دفع، صدور تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود. در غیر این صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع  قضایی به جزای نقدی در بار اول پسماندهای عادی از پانصد هزار (500000) ریال تا یكصد میلیون

(100000000) ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون (2000000) ریال تا یكصد میلیون (100000000) ریال و در صورت تكرار، هر بار دو برابر مجازات قبلی در این ماه محكوم می شوند.

متخلفین از حكم ماده (13)‌ به جزای نقدی از دو میلیون (2000000)‌ ریال تا یكصد میلیون (100000000)‌ ریال و در صورت تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و در صورت تكرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم می شوند.

ماده 17- مخالفین از حكم ماده (14)‌ این قانون موظفند پسماندهای مشمول كنوانسیون بازل را به كشور مبدا اعاده و یا در صورت امكان معدوم كردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملی كنوانسیون مذكور در ایران)‌ با هزینه خود به نحو مناسب دفع نمایند. در غیر این صورت به مجازاتهای مقرر در ماده (16)  محكوم خواهند شد.

ماده 18- در شرایطی كه آلودگی ،‌خطر فوری برای محیط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكی ، متخلفین و عاملین آلودگی موظفند فورا اقداماتی را كه منجر به بروز آلودگی  و تخریب محیط زیست می شود متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگی   و پاكسازی محیط نمایند. در صورت استنكاف ، مرجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را علاوه بر پرداخت جریمه  تعیین شده ، ملزم به رفع آلودگی و پاكسازی خواهد نمود.

ماده 19- در تمام جرایم ارتكابی مذكور ، مرجع قضایی مرتكبین را علاوه بر پرداخت جریمه  به نفع صندوق دولت ، به پرداخت  خسارت به اشخاص و یا جبران خسارت وارده ، بنا به درخواست  دستگاه مسئول محكوم خواهد نمود.

ماده 20- خودروهای تخلیه كننده پسماند در اماكن غیرمجاز، علاوه بر مجازاتهای مذكور، به یك تا ده هفته توقیف محكوم خواهند شد.

تبصره – در صورتی كه محل تخلیه ، معابرعمومی ، شهری و بین شهری باشد، به حداكثر میزان توقیف محكوم می شوند.

ماده 21- درآمد حاصل از جرایم این قانون به حساب خزانه داری كل كشور واریز و همه ساله  معادل وجوه واریزی از محل  اعتبارات ردیف خاصی كه در قوانین بودجه سنواتی  پیش بینی می شود،‌ در اختیار دستگاههایی كه در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش ، فرهنگ سازی ، اطلاع رسانی و رفع آلودگی ناشی از پسماندها ، حفاظت از محیط زیست و تامین امكانات لازم در جهت اجرای این قانون گردد.

ماده 22- آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان با همكاری وزارت كشور و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

مده 23- نظارت و مسئولیت حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان می باشد. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و نه تبصره  در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیستم  اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی  تصویب و در تاریخ  9/3/1383  به تایید شورای نگهبان رسیده است.

 

آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها
ماده 1- علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (2) قانون مدیریت پسماندها – مصوب 1383-، عبارات و اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می رود:
1- قانون: قانون مدیریت پسماندها – مصوب 1383
2- جداسازی: جدا كردن زباله ها از یكدیگر
3- بازیافت: فرایند تبدیل پسماند به مواد یا انرژی قابل استفاده مجدد
4- كارگروه ملی: كارگروه ملی مدیریت پسماندها
5- صندوق: صندوق ملی محیط زیست (موضوع بند ((ب)) ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383)
6- موسسه استاندارد: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
7- جزء ویژه: آن دسته از پسماندهای ویژه ایجاد شده توسط اشخاصی كه عمدتاً تولید كننده پسماند عادی هستند

8- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست
ماده 5- وزارت كشور باید با هماهنگی سازمان شیوه نامه های اجرایی مدیریت پسماندهای عادی و كشاورزی و پسماند ویژه تبدیل شده به پسماند عادی از قبیل تولید، ذخیره سازی، جمع آوری، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع را با رعایت ماده (11) قانون، شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و به مورد اجرا گذارد.
تبصره – شیوه نامه های موضوع این ماده پس از تهیه و انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به منزله اعلام بوده و لازم الاجرا می باشد.
ماده 8- تولید كنندگان پسماند عادی و اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول مراكز و مجتمع ها و شهركها، اردوگاهها، سربازخانه ها، واحدها و مجتمع های تجاری، خدماتی، آموزشی، تفریحی و تفرجگاهی در قبال مدیریت اجرایی پسماند عادی پاسخگو بوده و ملزم به رعایت مقررات و شیوه نامه های آیین نامه می باشند.
ماده 12- تولید كنندگان و واردكنندگان اقلام مشروح زیر باید پسماند حاصل از كالاهای خود را بازیافت نمایند. در صورتی كه نتوانند به این امر اقدام نمایند، باید برابر نیم در هزار ارزش كالا را همزمان با فروش و یا ورود به صندوق پرداخا نمایند. صندوق باید به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هر یك از اقلام مزبور، مبالغ دریافتی را در اختیار واحدهای بازیافت كننده آن قلم از پسماند قرار دهد متخلفین به مجازاتهای تعیین شده در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
1- مواد پلیمری از قبیل پلاستیكها
PET
و لاستیك 2- كالاهای شیشه ای، كریستال 3- اشیای ساخته شده از فلزات ساده و آلیاژی 4- اشیای ساخته شده از چوب و نئوپان 5- كالاهای ساخته شده از كاغذ و مقوا 6- انواع روغنهای روانكار 7- كالاهایی كه حداقل از دو جزء شیشه، فلز، پلیمر، سلولز تشكیل شوند 8- لوازم برقی و الكترونیكی 9- انواع مصالح ساختمانی و از نوع كانی های غیر فلزی
تبصره 1- واحدهای تولیدی كه از مواد اولیه بازیافتی استفاده می كنند، به ازای استفاده از اینگونه مواد از پرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود.
تبصره 2- واحدهای تولیدی كه محصولات خود را صادر می كنند و یا وارد كنندگانی كه كالای خود را مرجوع می كنند به ازای میزان كالای صادر شده و یا مرجوعی، از پرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود.
تبصره 3- تجدید نظر در اقلام و مبلغ مذكور حسب مورد پس از طرح در كارگروه ملی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
ماده 13- تولید كنندگان و كسانی كه مسئولیت بسته بندی مواد و محصولاتی كه منجر به ایجاد پسماندهای ویژه می گردند (از جمله سموم و كودهای شیمیایی) باید نحوه استفاده، نگهداری، حمل و نقل و دفع پسماندهای حاصل از مصرف و نیز اشیاء و مواد آلوده شده به آنها را پس از تایید مراجع ذیربط، بر روی بسته بندی درج نمایند.

 ماده 14- وزارت امور اقتصادی و دارایی باید از طریق گمركات، از ورود كالاهایی كه بر اساس فهرست اعلام شده از سوی سازمان، دارای پسماند ویژه غیر مجاز می باشد جلوگیری نماید.
ماده 15- سازمان باید نسبت به تدوین فهرست كالاهایی كه پس از مصرف، پسماند بیشتر یا پسماند یا بازیافت مشكل تر و یا پسماند خطرناك ایجاد می كند و شیوه نامه نحوه مدیریت آنها را تهیه و حسب مورد به دستگاه ذیربط اعلام نماید.
ماده 16- موسسه استاندارد باید ظرف یكسال پس از ابلاغ این آیین نامه استانداردهای زیر را تدوین نماید:
1- استاندارد كاغذ و پلاستیك بازیافتی و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه های فنی و بهداشتی
2- استانداردهای كود آلی به خصوص كود كمپوست حاصل از پردازش پسماندهای عادی و كشاورزی
3- استاندارد تاسیسات و تجهیزات مرتبط با مدیریت پسماندها از جمله دستگاههای زباله سوز و نوع پسماندهای مورد پذیرش از جنبه فنی و بهداشتی
4- استاندارد علایم نشان دهنده نوع و جنس پلاستیكها و نیز پلاستیكهای قابل تجزیه در طبیعت
5- استاندارد سایر مواردی كه حسب مورد از سوی كارگروه ملی پیشنهاد می شود.
ماده 18- سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید با همكاری دستگاههای اجرایی ذیربط در هر مورد، نسبت به تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانكاران ذیصلاح حقیقی و حقوقی اقدام نماید.
ماده 19 تولید كنندگان پسماندهای ویژه مندرج در جدول شماره (1) ملزم به كاهش مقدار و یا شدت آلودگی پسماندها مطابق جدول مذكور بوده و باید پسماند تولیدی و ظرفیت فعالیت خود را در فرمهای اظهارنامه ثبت و به سازمان گزارش نمایند. جدول مذكور حسب مورد با پیشنهاد سازمان (كارگروه ملی) و به تصویب هیات وزیران قابل تغییر می باشد.
متخلفین از مفاد این ماده به حداكثر مجازات مقرر در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد سازمان باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به تهیه فرمهای اظهار نامه مربوط اقدام نماید.
                          جدول شماره (1): موضوع ماده (19)

 


تولید كنندگان پسماند                 

نوع پسماندها

میزان پسماند و یا مشخصات آن

واحدهای تصفیه دوم روغن  

مجموع پسماندها

حداكثر تا 20 درصد وزن روغن پایه تولیدی

واحدهای كلر الكالی با سل جیوه

پسمانده های جیوه ای خشك

حداكثر تا 5/2 درصد وزن كلر تولیدی

تولید روی به روش انحلال در اسید

مجموع پسماندها

حداكثر تا 4 برابر وزن روی تولیدی

 

ماده 20- كلیه تولید كنندگان، وارد كنندگان و توزیع كنندگان كالا و مواد باید مشخصات، مقدار و نحوه مدیریت پسماند ویژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه، به سازمان و دستگاه ذیربط ارایه نمایند. متخلفین از مفاد این ماده به مجازاتهای مقرر در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
ماده 21- پسماندهای دامپزشكی به عنوان پسماندهای ویژه كشاورزی، مشمول ماده (11) قانون می باشند.
ماده 22- سازمان باید با رعایت ماده (11) قانون، بر اساس كمیت و كیفیت پسماندهای ویژه صنعتی، محلهای مناسب دفع آنها را مطالعه و به وزارتخانه های كشور و صنایع و معادن پیشنهاد نماید.
ماده 33- نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه، تابع آیین نامه اجرایی حمل و نقل مواد خطرناك (موضوع تصویب نامه شماره 44870/ت 22029 ه مورخ 27/12/1380 هیات وزیران) و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود.
ماده 34- كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه مبادرت به نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه می نمایند باید مفاد كنوانسیون بازل را رعایت نموده و اطلاعات لازم را در اختیار سازمان (مرجع ملی كنوانسیون بازل) قرار دهند. اشخاص حقیقی و حقوقی كه مفاد كنوانسیون را رعایت نكنند یا اطلاعات نادرست به سازمان ارائه نمایند به حداكثر مجازاتهای تعیین شده در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
ماده 35- زباله های دریایی و مصالح دریایی تابع ضمیمه پنجم كنوانسیون
MARPOL
و كنوانسیون دفع مواد زاید در دریا بوده و كارگروه ملی باید در تدوین ضوابط و شیوه نامه های مربوط، مفاد كنوانسیون مزبور را لحاظ نماید.
ماده 39- دستگاههای مشمول ماده (21) عبارتند از وزارت كشور (بخشداریها)، سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور (شهرداریها و دهیاریها) سازمان حفاظت محیط زیست وزارت جهاد كشاورزی، وزارت صنایع و معادن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و وزارت راه و ترابری

 نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:یکشنبه 11 بهمن 1388 17:43

Best SPY Camera
جمعه 29 شهریور 1398 11:24
This is good and amzing site annd laonglasting.
site
جمعه 22 شهریور 1398 13:27
Hello! This is my first visit to your blog! We are a
team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
Your blog provided us valuable information to work on. You have done a extraordinary job!
Continue…
یکشنبه 17 شهریور 1398 19:04
Hello, I enjoy reading all of your post. I wanted to write a little comment to
support you.
0LOFT
جمعه 15 شهریور 1398 10:52
Index Search Villas and lofts rented, search by region,
find in a few minutes a villa for rent by city, a number of
oxford escorts
سه شنبه 12 شهریور 1398 05:01
sexy2call.co.uk Quick search and acquire up to date results Look for a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation.
Looking for escort girls? Discrete apartments? Create a quick search by region
watch
چهارشنبه 6 شهریور 1398 09:58
Hi, I wish for to subscribe for this webpage to get most up-to-date updates, therefore where
can i do it please assist.
נערות ליווי במרכז
سه شنبه 5 شهریور 1398 12:52
"We should build to another crescendo, cheri," he said.
"And then we are going to have an ending which will be as none before."

His smile was decadent, his eyes were packed with lust, and also the soft skin of his
hard cock against my sex was having its intended effect.
I'd been feeling a stronger arousal now as I felt his cock
slide between my sensitive lips. I felt the top of his cock push agonizingly at
the doorway of my pussy, and Needed him to thrust into me hard.
Instead he pulled back and slid his hardness back up to my clit.


I was aching to possess him inside, and I was able to tell that his must push that wonderful hard cock inside
me was growing. His moans grew to enhance mine, and I knew the feeling of my wet pussy lips within the head of his
cock was getting an excessive amount for both of us.


"Permit finale begin," he said, and he slid the end of his cock inside me.


Both of us gasped because he held his cock there to get a moment.

I contracted my pussy in order to him further inside, anf the husband threw his head back for the sensation.
Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me,
and each time I squeezed my pussy around him. His cock felt wonderful mainly because it filled
me, but I need to all of it inside me. I rolled
sideways and rested my leg against his shoulder,
and then he plunged his cock right in.
https://00-tv.com
دوشنبه 4 شهریور 1398 02:14
Hi, after reading this amazing paragraph i am as well glad to share my experience here with mates.
נערות ליווי ברמת גן
یکشنبه 27 مرداد 1398 18:25
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's using a cappuccino.

He could be handsome. Brown hair slicked back, glasses that are great for his face,
hazel eyes and the most amazing lips I've seen. He could be well developed, with incredible arms as well as a chest that shines
for this sweater. We're standing right in front of each other
dealing with our way of life, what you want for future years,
what we're seeking on another person. He starts telling me that he has been rejected a great deal of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I believe that He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for a reason right.
But tell me, can you reject me, can you Ana?' He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you right this moment?' he said as I recieve nearer to him and kiss him.

‘Next occasion don't ask, just do it.' I reply.

‘I love the way you think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my hindfoot in his leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do you like in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘Everyone loves determined women. Someone to know what you want. Somebody who won't say yes simply because I said yes. Someone who's unafraid of trying new things,' he says. ‘I'm never afraid of attempting interesting things, especially in terms of making something totally new in the sack ', I intimate ‘And I like women who are direct, who cut through the chase, like you recently did. To be
honest, that's a huge turn on.
שירותי ליווי ברמת גן
شنبه 19 مرداد 1398 08:46
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's having a cappuccino.
He is handsome. Brown hair slicked back, glasses that suit
his face, hazel eyes and the most amazing lips I've seen. He or she is well developed, with incredible arms along with a
chest that sticks out for this sweater. We're standing right in front of one
another talking about our lives, what we wish money, what we're interested in on another person. He starts
telling me that they have been rejected a great deal of
times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I
say He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I do not know. Everything happens for grounds right.
But figure out, you wouldn't reject me, might you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you today?' he stated as I buy better him and kiss him.

‘The next time don't ask, simply do it.' I reply.

‘I favor how you would think.' , he said.

For now, I start scrubbing my hindfoot in his leg, massaging it slowly. ‘What can you prefer ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone to know what they want. Somebody who won't say yes because I said yes. Someone who's not afraid of attempting something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid when you try new things, especially with regards to making something totally new in the sack ', I intimate ‘And I adore women that are direct, who cut in the chase, like you only did. To become
honest, which is a huge turn on.
przewozy osób do belgii
پنجشنبه 17 مرداد 1398 03:42
What's up Dear, are you truly visiting this website regularly, if so then you
will definitely take good experience.
http://canadianopharmacy.com/
پنجشنبه 10 مرداد 1398 11:59

Thanks! Ample advice!

drugs for sale deep web the best canadian online pharmacies trust pharmacy of canada canadian pharmacy canada drugs canadian mail order pharmacies buy vistagra online safe canadian online pharmacies legal canadianpharmacy global pharmacy canada
וילות בצפון
پنجشنبه 10 مرداد 1398 11:28
many thanks a lot this web site is definitely formal and simple
לופט
جمعه 4 مرداد 1398 11:05
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find during first minutes a villa for
rent by city, a variety of rooms lofts and villas. Be afraid of the photographs and information that the site has to provide you.
The site is a center for everybody the ads within the field, bachelorette
party? Play with a buddy who leaves Israel? Regardless of the reason why you need to rent
a villa for an upcoming event or just friends recreation ideal for any age.

The site is also the biggest market of rooms with the hour, which is definitely another subject, for lovers who are
seeking an opulent room equipped for discreet entertainment which has a spouse or lover.
Regardless of what you want, the 0LOFT website
produces a seek out you to identify rentals for loft villas
and rooms throughout Israel, North South and Gush
Dan.
Kristin
شنبه 29 تیر 1398 11:56
Greetings! Very useful advice in thhis particular post!

It is the little changes that make the greatest changes.

Thanks for sharing!
صیانة غسالات سامسونج
شنبه 29 تیر 1398 08:16
Hi there everyone, it's my first pay a visit at this web
site, and piece of writing is actually fruitful designed for me,
keep up posting such content.
najlepsze konto bankowe
یکشنبه 23 تیر 1398 15:36
Heya excellent website! Does running a blog similar to this require a large amount of
work? I have very little understanding of programming but I had been hoping to start my own blog soon. Anyways,
should you have any recommendations or tips for new blog owners please share.
I know this is off subject however I simply needed to ask. Thanks a lot!
konto dla firmy
یکشنبه 23 تیر 1398 12:04
Howdy! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community
in the same niche. Your blog provided us valuable information to
work on. You have done a extraordinary job!
וילות להשכרה באילת
یکشنبه 23 تیر 1398 02:35
Index Search Villas and lofts for rental, search by region,
find during first minutes a villa to book by city, a range of rooms lofts and villas.
Be impressed by the wonderful pictures and information that the site has to offer you you.
The site is a center for everybody the ads while in the field,
bachelorette party? Like someone who leaves Israel?
Regardless of the the rationale you have to rent a villa for a forthcoming event or maybe friends recreation well suited for any age.
The site is also center of rooms by the hour, which has already been another
subject, for lovers who are looking for a luxurious room equipped for discreet entertainment
that has a spouse or lover. No matter what you want, the 0LOFT website will make a find you to find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North
South and Gush Dan.
konta firmowe
شنبه 22 تیر 1398 16:31
May I simply just say what a relief to uncover an individual who
really understands what they are talking about online.
You certainly know how to bring an issue to light and make it important.
More people should read this and understand this side of your story.
I can't believe you aren't more popular because you definitely possess
the gift.
najlepsze konta bankowe
شنبه 22 تیر 1398 15:45
I used to be recommended this blog by my cousin. I am now
not certain whether this put up is written via him as no
one else realize such unique about my problem. You're wonderful!
Thank you!
sexy2call
چهارشنبه 19 تیر 1398 18:43
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's using a cappuccino.
He is handsome. Brown hair slicked back, glasses that suited
his face, hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. He could be nice,
with incredible arms along with a chest that shines on this sweater.
We're standing in the front of each other preaching about people, what we would like for the future, what
we're interested in on another person. He starts saying that bigger been rejected
a great deal of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I say He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I don't know. Everything happens for a good reason right.
But tell me, make use of reject me, might you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you at the moment?' he was quoted saying as I receive much better him and kiss him.

‘The next time don't ask, do exactly it.' I reply.

‘I enjoy the method that you think.' , he said.

At the same time, I start scrubbing my rearfoot within his leg, massaging it slowly. ‘What can that suits you in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone that knows whatever they want. Someone who won't say yes just because I said yes. Someone who's not scared of trying new things,' he says. ‘I'm never afraid when you try interesting things, especially in terms of making a new challenge in the bedroom ', I intimate ‘And Everyone loves girls who are direct, who cut throughout the chase, like you may did. Being
honest, that's a huge turn on.
נערות ליווי בתל אביב
سه شنبه 18 تیر 1398 23:00
Sexy2call Quick search and have the most recent results
Look for a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent
recreation. Searching for escort girls? Discrete apartments?
Generate a quick search by region of Israel.
שירותי ליווי ברמת גן
سه شنبه 18 تیر 1398 15:28
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's using a cappuccino.
They are handsome. Brown hair slicked back, glasses that fit his face, hazel eyes and the most wonderful lips I've seen. He or she is
quality, with incredible arms and a chest that stands out for this sweater.
We're standing before of one another preaching about
people, what we really wish for into the future, what we're looking for on another person. He starts saying that he's been rejected
a great deal of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you
', I believe that He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I really don't know. Everything happens for reasons right.
But tell me, utilize reject me, do you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you currently?' he explained as I purchase much better him and kiss him.

‘The next occasion don't ask, do it.' I reply.

‘I favor the method that you think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my rearfoot in the leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do that suits you in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone that knows the things they want. A person that won't say yes simply because I said yes. Someone who's not scared when trying interesting things,' he says. ‘I'm never afraid when you attempt new stuff, especially with regards to making new stuff in bed ', I intimate ‘And I love women that are direct, who cut through the chase, like you merely did. To be
honest, that's a huge turn on.
صیانة غسالات سامسونج
سه شنبه 18 تیر 1398 04:27
خدمات سامسونج نعتبر خبراء سامسونج الاوائل فى مصر و افضل مراكز تبحث
عنها عندما یصادفك مشكلة فى میكروویف سامسونج .حیث اننا نقدمالخدمةبالكامل فى منزل العمیل ولا یتم
نقل الثلاجات نهائیا من مكانه هذا بجانباننالدینا طاقم
عمل من مهندسینمدربین على التصلیح
الفورى لجمیع اعطال افران سامسونج الشاشات و تغییر جمیع قطع
الغیار العاطلةبأخرى ذات جودة عالیةهذا
بجانب تمیزهم بالكفاءةالعالیة و التى تتیح لهم الصیانةفورا منزل العمیل و الخبرة التى تصل
الى الى سنواتطویلة لا تقل عن 24 عاممتواصلة فى اصلاح میكروویف
سامسونج

اذا كنت فى احتیاج لعمل صیانة میكروویف سامسونج فى المنزل و كل ما علیك هو الاتصال بنا على
خدمة صیانة میكروویف سامسونج فى مصر نحن فى خدمتك اینما كنت
نحن نخدم جمیع المحافظات
لنسعى أن نكون الاول فى مجال عملنا و الاسرع فى
التعامل معك و نقدم لك الصیانة فى كل مودیلات غسالات سامسونج
Ellesse Shoes
دوشنبه 17 تیر 1398 15:29
Best Post. Thanks
https://flipflopdirect.com
Capital Smart City Islamabad
دوشنبه 17 تیر 1398 15:29
I appreciate it you have shared an awesome post.
https://capitalsmartcityisb.com.pk
נערת ליווי
شنبه 15 تیر 1398 12:05
"We should build to another crescendo, cheri," he said.
"And we can have an ending that'll be as none before."

His smile was decadent, his eyes were filled up with lust, along with the soft skin of his hard
cock against my sex was having its intended effect. I'm feeling a stronger arousal now as I felt
his cock slide between my sensitive lips. I felt your head
of his cock push agonizingly at the doorway of my pussy, and Needed him
to thrust into me hard. Instead he pulled back and slid his hardness back
about my clit.

I used to be aching to own him inside, and I possibly could tell that
his ought to push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to match mine, and I knew the feeling of my wet pussy lips on the head of his cock was getting an excessive amount
for of us.

"Let the finale begin," he said, and hubby slid the tip of his cock inside me.The two of us gasped because held his cock
there for the moment. I contracted my pussy in order to him further inside, and then he threw his head back at the sensation. Inch by
excruciating inch he pushed his cock inside me, with each time I squeezed my
pussy around him. His cock felt wonderful because it filled me, but I
wanted everything inside me. I rolled aside and rested my leg against his shoulder, anf the husband
plunged his cock completely in.
مركز صیانة غسالات فوق اتوماتیك اریستون
شنبه 15 تیر 1398 00:25
It's a shame you don't have a donate button! I'd definitely donate to this
fantastic blog! I guess for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google
account. I look forward to fresh updates and will talk about this site with my Facebook group.
Chat soon!
שירותי ליווי ברמת גן
جمعه 14 تیر 1398 17:58
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's creating a cappuccino.

They are handsome. Brown hair slicked back, glasses that are great for his face, hazel eyes and the most wonderful lips I've seen. He or she is quality, with
incredible arms as well as a chest that sticks out during this sweater.
We're standing in front of each other talking about our way
of life, what we would like money, what we're interested in on another person. He starts telling me that bigger been rejected many times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I only say He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I really don't know. Everything happens
for a good reason right. But tell me, you wouldn't reject me,
does one Ana?' He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you at this time?' he explained as I get nearer to him and kiss him.

‘The next time don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I love how you think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my your back heel in his leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do you enjoy in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘Everyone loves determined women. Someone you will never know what they want. A person that won't say yes even if I said yes. Someone who's not afraid when you try new stuff,' he says. ‘I'm never afraid when you try new things, especially with regards to making new things in the bed room ', I intimate ‘And I love women who are direct, who cut throughout the chase, like you recently did. To get
honest, what a huge turn on.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30