تبلیغات
recycle - قانون مدیریت پسماندها


باز یافت مواد , جلو گیری از اتلاف سرمایه های ملی . مشاركت مردمی ضامن حفظ و بقا’ محیط زیست
درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

پیوندها:

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

قانون مدیریت پسماندها

نوشته شده توسط:شادی
یکشنبه 11 بهمن 1388-17:36

جهت حفظ محیط زیست از آثار مخرب و زیانبار پسماندهاوبهبود محیط زندگی وجلوگیری از شیوع بیماریها وامراض ناشی از عدم دفع بهداشتی پسماندها - قانون مدیریت پس ماندها درتاریخ20/2/83به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدوآئین نامه اجرائی آن درتاریخ 5/5/84به تصویب هیئت دولت رسید . دراین قانون وآئین نامه آن وظائف دستگاههای اجرائی واشخاص حقوقی وحقیقی تفکیک و حیطه اختیارات هریک ازآنها مشخص گردیده است وضمانت اجرائی آن نیز درنص قانون وآئین نامه تصریح گردیده است

قانون مدیریت پسماندها

 ماده 1- جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست كشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، كلیه وزارتخانه و سازمانها و موسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام می باشد و كلیه شركتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی ،  موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند. 

ماده 2- عبارات و اصطلاحاتی كه در این قانون به كار رفته است،‌دارای معانی زیر می باشد:‌

الف- سازمان : سازمان حفاظت محیط زیست

ب – پسماند:  به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می شود كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید كننده‌،‌ زائد تلقی می شود. پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوند:

1- پسماندهای عادی : به كلیه پسماندهایی گفته می شود كه به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می شود، از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی .

2- پسماندهای پزشكی (بیمارستانی) : به كلیه پیشماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستانها ، مراكز بهداشتی ، درمانی ، آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر مراكز مشابه گفته می شود. سایر پسماندهای خطرناك بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.

3- پسماندهای ویژه :‌ به كلیه پسماندهایی گفته می شود كه به دلیل بالا بودن حداقل، یكی از خواص خطرناك ،  از قبیل سمیت، بیماری زایی ، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشكی و نیز بخشی از پسماندهای عادی ، صنعتی ، كشاورزی كه نیاز به مدیریت خاص دارند،  جز پسماندهای ویژه محسوب می شوند.

4- پسماندهای كشاورزی :‌ به پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولیدی در بخش كشاورزی گفته می شود از قبیل فضولات،‌لاشه حیوانات (دام، طیور و آبزیان) محصولات كشاورزی فاسد یا غیرقابل مصرف.

5- پسماندهای صنعتی :‌ به كلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز،‌نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شود از قبیل براده ها ، سرریزها و لجن های صنعتی .

ج – مدیریت اجرایی پسماند:‌شخصیت حقیقی یا حقوقی است كه مسئول برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی ، جداسازی‌، حمل و نقل ، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می باشد.

1- دفع: كلیه روشهای از بین بردن یا كاهش خطرات ناشی از پسماندها، از قبیل بازیافت، دفن بهداشتی ، زباله سوزی

2- پردازش:‌ كلیه فراینده های مكانیكی ، شیمیایی ، بیولوژیكی  كه منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد.

د- منظور از آلودگی ، همان تعریف مقرر در ماده (9) قانو حفاظت و بهسازی محیط زیست – مصوب 28/3/1353- است.

تبصره 1- پسماندهای پزشكی و نیز بخشی از پسماندهای عادی ، صنعتی و كشاورزی كه نیاز به مدیریت خاص دارند، جز پسماندهای ویژه محسوب می شوند.

تبصره 2- فهرست پسماندهای ویژه از طرف سازمان ، با همكاری دستگاههای ذیربط تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست ، خواهد رسید.

تبصره 3- پسماندهای ویژه پرتوزا، تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند.

تبصره 4- لجن های حاصل از تصفیه فاضلاب های شهری و تخلیه چاههای جذبی فاضلاب خانگی در صورتی كه خشك یا كم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی قرار خواهند گرفت.

ماده 3- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همكاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی و سایر دستگاهها حسب مورد، استاندارد كیفیت و بهداشت محصولات و مواد بازیافتی و استفاده های مجاز آنها را تهیه نماید.

ماده 4- دستگاههای اجرایی  ذیربط موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها ، تدابیر لازم را به ترتیبی كه در آیین نامه های اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ نمایند. آیین نامه اجرایی مذكور می بایستی در برگیرنده موارد زیر نیز باشد:‌

1- مقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف ، پسماند كمتری ایجاد نماید.

2-  تسهیلات لازم برای تولید و مصرف كالاهایی كه بازیافت آنها سهل تر است ،‌فراهم شود و تولید و واردات محصولاتی كه دفع یا بازیافت پسماند آنها مشكل تر است ، محدود شود.

3- تدابیری اتخاذ شود كه استفاده از مواد اولیه بازیافتی  در تولید گسترش یابد.

4-  مسئولیت تامین و پرداخت بخشی از هزینه های بازیافت بر عهده تولید كنندگان محصولات قرار گیرد.

ماده 5- مدیریت های اجرایی پسماندها ، موظفند براساس معیارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش ترتیبی اتخاذ نمایند تا سلامت ، بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت آنها تامین و تضمین شود.

ماده 6- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه هایی كه نقش اطلاع رسانی دارند و همچنین دستگاههای آموزشی و فرهنگی ، موظفند جهت اطلاع رسانی و آموزش ،  جداسازی صحیح، جمع آوری و بازیافت پسماندها،‌اقدام و با سازمانها و مسئولین مربوط همكاری نمایند.

تبصره – وزارتخانه های جهاد كشاورزی ، صنایع و معادن ، كشور و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی به منظور كاهش پسماندهای كشاورزی ، موظفند نسبت به اطلاع رسانی و آموزش روستائیان و تولید كنندگان ، اقدام لازم را به عمل آورند.

ماده 7- مدیریت اجرایی كلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی ویژه به عهده تولید كننده خواهد بود. در صورت تبدیل آن به پسماند عادی  به عهده شهرداریها ، دهیاریها و بخشداریها خواهد بود.

تبصره – مدیریت های اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری ، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند.

ماده 8- مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماندها را از تولید كننده  پسماند با تعرفه ای كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود ، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید.

ماده 9- وزارت كشور با هماهنگی سازمان ، موظف است برنامه ریزی و تدابیر لازم برای جداسازی پسماندهای عادی را به عمل آورده و برنامه زمان بندی آن را تدوین نماید. مدیریت های اجرایی مندرج در ماده (7) این قانون موظفند  در چارچوب برنامه فوق و در مهلتی كه در آیین نامه اجرایی این قانون، پیش بینی می شود، كلیه پسماندهای عادی را به صورت تفكیك شده جمع آوری ، بازیافت یا دفن نمایند.

ماده 10- وزارت كشور موظف است در اجرای وظایف مندرج در این قانون، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون ، نسبت به تهیه دستورالعمل تشكیلات و ساماندهی مدیریت اجرایی پسماندها در شهرداریها، دهیاری ها و بخشداری ها اقدام نماید.

ماده 11- سازمان موظف است با همكاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ( در مورد پسماندهای پزشكی)، صنایع و معادن ، نیرو و نفت (در مورد پسماندهای صنعتی و معدنی)‌، جهاد كشاورزی (در مورد پسماندهای كشاورزی)‌ضوابط و روشهای مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها را تدوین و در شورای عالی حفاظت محیط زیست  به تصویب برساند، وزارتخانه های مذكور مسئول نظارت بر اجرای ضوابط و روشهای مصوب هستند.

ماده 12- محل های دفن پسماندها براساس ضوابط زیست محیطی توسط وزارت كشور با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد كشاورزی تعیین خواهد شد.

تبصره 1- شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است در طرحهای ناحیه ای جامع،‌ مناطق مناسبی را برای دفع پسماندها در نظر بگیرد.

تبصره 2- وزارت كشور موظف است اعتبارات،‌تسهیلات و امكانات لازم راجهت  ایجاد و بهره برداری از محل های دفع پسماندها راسا یا توسط بخش خصوصی فراهم نماید.

ماده 13- مخلوط كردن پسماندهای پزشكی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آنها در محیط و یا فروش ،  استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است.

ماده 14- نقل و انتقال برون مرزی  پسماندهای ویژه تابع مقررات كنوانسیون بازل و با نظارت مرجع ملی كنوانسیون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه تابع آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران خواهد بود.

ماده 15- تولید كنندگان آن دسته از پسماندهایی كه دارای یكی از ویژگی های پسماندهای ویژه نیز می باشند، موظفند با بهینه سازی فرآیند و بازیابی، پسماندهای خود را به حداقل برسانند و در مواردی كه حدود مجاز در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی شده است ، در حد مجاز ، نگهدارند.

ماده 16- نگهداری ، مخلوط كردن، جمع آوری ، حمل و نقل ، خرید و فروش ، دفع، صدور تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود. در غیر این صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع  قضایی به جزای نقدی در بار اول پسماندهای عادی از پانصد هزار (500000) ریال تا یكصد میلیون

(100000000) ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون (2000000) ریال تا یكصد میلیون (100000000) ریال و در صورت تكرار، هر بار دو برابر مجازات قبلی در این ماه محكوم می شوند.

متخلفین از حكم ماده (13)‌ به جزای نقدی از دو میلیون (2000000)‌ ریال تا یكصد میلیون (100000000)‌ ریال و در صورت تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و در صورت تكرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم می شوند.

ماده 17- مخالفین از حكم ماده (14)‌ این قانون موظفند پسماندهای مشمول كنوانسیون بازل را به كشور مبدا اعاده و یا در صورت امكان معدوم كردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملی كنوانسیون مذكور در ایران)‌ با هزینه خود به نحو مناسب دفع نمایند. در غیر این صورت به مجازاتهای مقرر در ماده (16)  محكوم خواهند شد.

ماده 18- در شرایطی كه آلودگی ،‌خطر فوری برای محیط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكی ، متخلفین و عاملین آلودگی موظفند فورا اقداماتی را كه منجر به بروز آلودگی  و تخریب محیط زیست می شود متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگی   و پاكسازی محیط نمایند. در صورت استنكاف ، مرجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را علاوه بر پرداخت جریمه  تعیین شده ، ملزم به رفع آلودگی و پاكسازی خواهد نمود.

ماده 19- در تمام جرایم ارتكابی مذكور ، مرجع قضایی مرتكبین را علاوه بر پرداخت جریمه  به نفع صندوق دولت ، به پرداخت  خسارت به اشخاص و یا جبران خسارت وارده ، بنا به درخواست  دستگاه مسئول محكوم خواهد نمود.

ماده 20- خودروهای تخلیه كننده پسماند در اماكن غیرمجاز، علاوه بر مجازاتهای مذكور، به یك تا ده هفته توقیف محكوم خواهند شد.

تبصره – در صورتی كه محل تخلیه ، معابرعمومی ، شهری و بین شهری باشد، به حداكثر میزان توقیف محكوم می شوند.

ماده 21- درآمد حاصل از جرایم این قانون به حساب خزانه داری كل كشور واریز و همه ساله  معادل وجوه واریزی از محل  اعتبارات ردیف خاصی كه در قوانین بودجه سنواتی  پیش بینی می شود،‌ در اختیار دستگاههایی كه در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش ، فرهنگ سازی ، اطلاع رسانی و رفع آلودگی ناشی از پسماندها ، حفاظت از محیط زیست و تامین امكانات لازم در جهت اجرای این قانون گردد.

ماده 22- آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان با همكاری وزارت كشور و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

مده 23- نظارت و مسئولیت حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان می باشد. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و نه تبصره  در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیستم  اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی  تصویب و در تاریخ  9/3/1383  به تایید شورای نگهبان رسیده است.

 

آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها
ماده 1- علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (2) قانون مدیریت پسماندها – مصوب 1383-، عبارات و اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می رود:
1- قانون: قانون مدیریت پسماندها – مصوب 1383
2- جداسازی: جدا كردن زباله ها از یكدیگر
3- بازیافت: فرایند تبدیل پسماند به مواد یا انرژی قابل استفاده مجدد
4- كارگروه ملی: كارگروه ملی مدیریت پسماندها
5- صندوق: صندوق ملی محیط زیست (موضوع بند ((ب)) ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383)
6- موسسه استاندارد: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
7- جزء ویژه: آن دسته از پسماندهای ویژه ایجاد شده توسط اشخاصی كه عمدتاً تولید كننده پسماند عادی هستند

8- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست
ماده 5- وزارت كشور باید با هماهنگی سازمان شیوه نامه های اجرایی مدیریت پسماندهای عادی و كشاورزی و پسماند ویژه تبدیل شده به پسماند عادی از قبیل تولید، ذخیره سازی، جمع آوری، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع را با رعایت ماده (11) قانون، شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و به مورد اجرا گذارد.
تبصره – شیوه نامه های موضوع این ماده پس از تهیه و انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به منزله اعلام بوده و لازم الاجرا می باشد.
ماده 8- تولید كنندگان پسماند عادی و اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول مراكز و مجتمع ها و شهركها، اردوگاهها، سربازخانه ها، واحدها و مجتمع های تجاری، خدماتی، آموزشی، تفریحی و تفرجگاهی در قبال مدیریت اجرایی پسماند عادی پاسخگو بوده و ملزم به رعایت مقررات و شیوه نامه های آیین نامه می باشند.
ماده 12- تولید كنندگان و واردكنندگان اقلام مشروح زیر باید پسماند حاصل از كالاهای خود را بازیافت نمایند. در صورتی كه نتوانند به این امر اقدام نمایند، باید برابر نیم در هزار ارزش كالا را همزمان با فروش و یا ورود به صندوق پرداخا نمایند. صندوق باید به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هر یك از اقلام مزبور، مبالغ دریافتی را در اختیار واحدهای بازیافت كننده آن قلم از پسماند قرار دهد متخلفین به مجازاتهای تعیین شده در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
1- مواد پلیمری از قبیل پلاستیكها
PET
و لاستیك 2- كالاهای شیشه ای، كریستال 3- اشیای ساخته شده از فلزات ساده و آلیاژی 4- اشیای ساخته شده از چوب و نئوپان 5- كالاهای ساخته شده از كاغذ و مقوا 6- انواع روغنهای روانكار 7- كالاهایی كه حداقل از دو جزء شیشه، فلز، پلیمر، سلولز تشكیل شوند 8- لوازم برقی و الكترونیكی 9- انواع مصالح ساختمانی و از نوع كانی های غیر فلزی
تبصره 1- واحدهای تولیدی كه از مواد اولیه بازیافتی استفاده می كنند، به ازای استفاده از اینگونه مواد از پرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود.
تبصره 2- واحدهای تولیدی كه محصولات خود را صادر می كنند و یا وارد كنندگانی كه كالای خود را مرجوع می كنند به ازای میزان كالای صادر شده و یا مرجوعی، از پرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود.
تبصره 3- تجدید نظر در اقلام و مبلغ مذكور حسب مورد پس از طرح در كارگروه ملی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
ماده 13- تولید كنندگان و كسانی كه مسئولیت بسته بندی مواد و محصولاتی كه منجر به ایجاد پسماندهای ویژه می گردند (از جمله سموم و كودهای شیمیایی) باید نحوه استفاده، نگهداری، حمل و نقل و دفع پسماندهای حاصل از مصرف و نیز اشیاء و مواد آلوده شده به آنها را پس از تایید مراجع ذیربط، بر روی بسته بندی درج نمایند.

 ماده 14- وزارت امور اقتصادی و دارایی باید از طریق گمركات، از ورود كالاهایی كه بر اساس فهرست اعلام شده از سوی سازمان، دارای پسماند ویژه غیر مجاز می باشد جلوگیری نماید.
ماده 15- سازمان باید نسبت به تدوین فهرست كالاهایی كه پس از مصرف، پسماند بیشتر یا پسماند یا بازیافت مشكل تر و یا پسماند خطرناك ایجاد می كند و شیوه نامه نحوه مدیریت آنها را تهیه و حسب مورد به دستگاه ذیربط اعلام نماید.
ماده 16- موسسه استاندارد باید ظرف یكسال پس از ابلاغ این آیین نامه استانداردهای زیر را تدوین نماید:
1- استاندارد كاغذ و پلاستیك بازیافتی و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه های فنی و بهداشتی
2- استانداردهای كود آلی به خصوص كود كمپوست حاصل از پردازش پسماندهای عادی و كشاورزی
3- استاندارد تاسیسات و تجهیزات مرتبط با مدیریت پسماندها از جمله دستگاههای زباله سوز و نوع پسماندهای مورد پذیرش از جنبه فنی و بهداشتی
4- استاندارد علایم نشان دهنده نوع و جنس پلاستیكها و نیز پلاستیكهای قابل تجزیه در طبیعت
5- استاندارد سایر مواردی كه حسب مورد از سوی كارگروه ملی پیشنهاد می شود.
ماده 18- سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید با همكاری دستگاههای اجرایی ذیربط در هر مورد، نسبت به تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانكاران ذیصلاح حقیقی و حقوقی اقدام نماید.
ماده 19 تولید كنندگان پسماندهای ویژه مندرج در جدول شماره (1) ملزم به كاهش مقدار و یا شدت آلودگی پسماندها مطابق جدول مذكور بوده و باید پسماند تولیدی و ظرفیت فعالیت خود را در فرمهای اظهارنامه ثبت و به سازمان گزارش نمایند. جدول مذكور حسب مورد با پیشنهاد سازمان (كارگروه ملی) و به تصویب هیات وزیران قابل تغییر می باشد.
متخلفین از مفاد این ماده به حداكثر مجازات مقرر در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد سازمان باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به تهیه فرمهای اظهار نامه مربوط اقدام نماید.
                          جدول شماره (1): موضوع ماده (19)

 


تولید كنندگان پسماند                 

نوع پسماندها

میزان پسماند و یا مشخصات آن

واحدهای تصفیه دوم روغن  

مجموع پسماندها

حداكثر تا 20 درصد وزن روغن پایه تولیدی

واحدهای كلر الكالی با سل جیوه

پسمانده های جیوه ای خشك

حداكثر تا 5/2 درصد وزن كلر تولیدی

تولید روی به روش انحلال در اسید

مجموع پسماندها

حداكثر تا 4 برابر وزن روی تولیدی

 

ماده 20- كلیه تولید كنندگان، وارد كنندگان و توزیع كنندگان كالا و مواد باید مشخصات، مقدار و نحوه مدیریت پسماند ویژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه، به سازمان و دستگاه ذیربط ارایه نمایند. متخلفین از مفاد این ماده به مجازاتهای مقرر در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
ماده 21- پسماندهای دامپزشكی به عنوان پسماندهای ویژه كشاورزی، مشمول ماده (11) قانون می باشند.
ماده 22- سازمان باید با رعایت ماده (11) قانون، بر اساس كمیت و كیفیت پسماندهای ویژه صنعتی، محلهای مناسب دفع آنها را مطالعه و به وزارتخانه های كشور و صنایع و معادن پیشنهاد نماید.
ماده 33- نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه، تابع آیین نامه اجرایی حمل و نقل مواد خطرناك (موضوع تصویب نامه شماره 44870/ت 22029 ه مورخ 27/12/1380 هیات وزیران) و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود.
ماده 34- كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه مبادرت به نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه می نمایند باید مفاد كنوانسیون بازل را رعایت نموده و اطلاعات لازم را در اختیار سازمان (مرجع ملی كنوانسیون بازل) قرار دهند. اشخاص حقیقی و حقوقی كه مفاد كنوانسیون را رعایت نكنند یا اطلاعات نادرست به سازمان ارائه نمایند به حداكثر مجازاتهای تعیین شده در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
ماده 35- زباله های دریایی و مصالح دریایی تابع ضمیمه پنجم كنوانسیون
MARPOL
و كنوانسیون دفع مواد زاید در دریا بوده و كارگروه ملی باید در تدوین ضوابط و شیوه نامه های مربوط، مفاد كنوانسیون مزبور را لحاظ نماید.
ماده 39- دستگاههای مشمول ماده (21) عبارتند از وزارت كشور (بخشداریها)، سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور (شهرداریها و دهیاریها) سازمان حفاظت محیط زیست وزارت جهاد كشاورزی، وزارت صنایع و معادن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و وزارت راه و ترابری

 نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:یکشنبه 11 بهمن 1388 17:43

http://cleantalkorg2.ru/
جمعه 23 آذر 1397 10:12
Useful info. Fortunate me I found your web site by accident, and I am shocked why this twist of fate
did not took place in advance! I bookmarked it.
Bluetooth Headphones
پنجشنبه 22 آذر 1397 03:26
Hi there, just became aware of your blog through Google,
and found that it is really informative. I'm going to watch out
for brussels. I will appreciate if you continue this in future.
Lots of people will be benefited from your writing.
Cheers!
Positivesingles.com
چهارشنبه 21 آذر 1397 03:22
Hi every one, here every onne is sharing these know-how, thus it's good to read this web site, annd I used to visit this
webpage daily.
Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 04:53

Thanks. Numerous postings!

buy cialis online cialis cipla best buy prix de cialis cialis para que sirve wow cialis tadalafil 100mg cialis 5 mg scheda tecnica cialis canadian drugs tadalafil 5mg tadalafil estudios de cialis genricos
Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:36

Nicely put. Kudos!
achat cialis en itali generic cialis pro cialis prezzo di mercato cialis daily dose generic cialis prezzo di mercato brand cialis generic preis cialis 20mg schweiz buy cialis online legal generic cialis 20mg tablets online prescriptions cialis
buy cialis germany
چهارشنبه 14 آذر 1397 13:47

Amazing facts. Cheers.
only best offers 100mg cialis estudios de cialis genricos acheter cialis kamagra are there generic cialis cialis rckenschmerzen cialis en 24 hora generic low dose cialis cialis prezzo al pubblico cheap cialis cialis professional yohimbe
buy cialis no rx
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:20

Thanks a lot. Awesome stuff.
buying brand cialis online generic cialis tadalafil side effects of cialis buy cialis cheap 10 mg where cheapest cialis precios cialis peru cialis 5 mg funziona cialis dosage amounts venta de cialis canada precios de cialis generico
buy cialis uk
سه شنبه 13 آذر 1397 15:18

Factor clearly taken!!
cialis pills in singapore cialis professional yohimbe generic cialis cialis great britain cialis wir preise cialis tablets for sale calis cialis pills boards overnight cialis tadalafil cialis authentique suisse
buy cialis online safely
سه شنبه 13 آذر 1397 03:55

Many thanks! Very good information!
generic cialis tesco price cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis authentique suisse cialis efficacit buy cialis online legal buy cialis online cheapest cialis australia org cialis 5mg billiger trusted tabled cialis softabs
rules of survival wall hack march 1
سه شنبه 13 آذر 1397 03:27
It is perfect time to make some plans for the future and it
is time to be happy. I've read this post and if I could I wish to suggest you
few interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring
to this article. I want to read even more things about it!
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 14:49

Good content. Cheers!
cialis coupons cialis kaufen cialis 5mg we recommend cheapest cialis cialis dosage amounts cialis 10mg prix pharmaci cipla cialis online discount cialis we use it 50 mg cialis dose comprar cialis 10 espa241a
buy cialis online no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 03:38

Kudos. Quite a lot of posts!

sialis only here cialis pills cialis 5 mg para diabeticos does cialis cause gout cialis 20 mg cost cialis coupons canadian cialis generic cialis 20mg uk precios de cialis generico we choice cialis uk
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 15:04

You've made the point.
generic cialis 20mg uk enter site very cheap cialis canadian discount cialis side effects for cialis enter site very cheap cialis generic cialis with dapoxetine cialis pills boards cialis 50 mg soft tab interactions for cialis dosagem ideal cialis
porn child
یکشنبه 11 آذر 1397 03:49
I’m nott that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!
I'll go ahead and bookmark your website tto come back
in the future. All the best
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 03:20

Awesome tips. Thank you!
buy original cialis cialis sicuro in linea cialis generic tadalafil buy acheter du cialis a geneve the best choice cialis woman cialis ahumada buy brand cialis cheap cialis generic tadalafil buy acheter cialis kamagra best generic drugs cialis
massa muscular rapido
یکشنبه 11 آذر 1397 01:41
My spouse and I stumbled over here from a different page and thought
I should check things out. I like what I see so now i'm following you.
Look forward to looking at your web page repeatedly.
porn child
یکشنبه 11 آذر 1397 01:35
Pretty! This has been a really wonderful article. Thanks for suupplying this info.
http://tgi.link/x0y
یکشنبه 11 آذر 1397 01:17
I wanted to thank you for this very good read!! I absolutely
loved every bit of it. I have you saved as a favorite to check out new stuff you post…
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 15:41

Seriously many of terrific knowledge.
enter site very cheap cialis enter site 20 mg cialis cost no prescription cialis cheap acquistare cialis internet purchase once a day cialis deutschland cialis online the best choice cialis woman buy cialis cheap 10 mg cialis sale online achat cialis en europe
buy cialis online no prescription
شنبه 10 آذر 1397 02:56

You explained that very well!
miglior cialis generico cialis wir preise we recommend cialis best buy click here to buy cialis side effects for cialis generic cialis cialis taglich cialis 20 mg best price we use it cialis online store opinioni cialis generico
buy tadalafil
جمعه 9 آذر 1397 15:38

With thanks. I value this!
ou acheter du cialis pas cher cialis generika in deutschland kaufen warnings for cialis cialis online cialis coupons cialis prezzo di mercato cialis savings card cialis y deporte cialis rezeptfrei sterreich generic cialis pro
rules of survival hack clothes
جمعه 9 آذر 1397 13:37
Hi, i think that i saw you visited my website thus i came
to “return the favor”.I'm trying to find things to
improve my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!
www.urokiphotoshop.ru
جمعه 9 آذر 1397 12:08
I all the time used to read post in news papers
but now as I am a user of web thus from now I am using net for articles or
reviews, thanks to web.
adult cam site reviews
جمعه 9 آذر 1397 07:17
Hi there too every one, it's really a nice for me to payy a
visit this site, it includes important Information.
rules of survival hack 2018 download
جمعه 9 آذر 1397 06:14
Fantastic post but I was wondering if you could write a litte more on this subject?
I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more.
Thank you!
top sex cam sites
جمعه 9 آذر 1397 05:47
you are in point of fact a juzt right webmaster. The web site loading speed is amazing.
It sort of feels that you're doing any unique trick.
In addition, The contents are masterwork. you have performed a fantastic activity
on ths subject!
buy cialis no rx
جمعه 9 آذر 1397 03:52

You actually revealed this exceptionally well.
buy cialis online cheapest weblink price cialis prices on cialis 10 mg cialis tablets for sale compare prices cialis uk cialis 5 mg para diabeticos viagra or cialis cialis generisches kanada look here cialis cheap canada cialis billig
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 16:30

You actually expressed this perfectly.
pastillas cialis y alcoho buying cialis overnight cialis kaufen bankberweisung cialis alternative cialis alternative ou acheter du cialis pas cher cialis ahumada can i take cialis and ecstasy trusted tabled cialis softabs we choice cialis pfizer india
buy tadalafil
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:32

Thank you! Numerous information.

cialis in sconto does cialis cause gout side effects for cialis prix de cialis rx cialis para comprar cialis official site low dose cialis blood pressure bulk cialis weblink price cialis generic for cialis
Buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 16:02

Point well utilized!.
cialis prezzo in linea basso what is cialis free generic cialis cialis generic cialis tablets australia brand cialis generic when can i take another cialis cialis et insomni cialis per paypa cialis generique 5 mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30